מחצית מחיי הוא הכה אותי. אבא שלי.

חייתי בבית כזה.
שאמא קבלה בו מכות רצח. שאני קבלתי בו מכות רצח. שאחים שלי קבלו

תגובה אחת