Reading Time: 5 minutes פלוגות החילוץ וההצלה של פיקוד העורף (פלח"ץ) היא יחידה קרבית שבשגרה תופסת קווים לאורך גבולות המדינה ואיו"ש, ובחירום אמונה על חילוץ אנשים מהריסות של מבנים וכדומה. פלח"ץ היא יחידה מעורבת, המוצגת כיחידה שבה הגברים והנשים, הלוחמים
Reading Time: 5 minutes פלוגות החילוץ וההצלה של פיקוד העורף (פלח"ץ) היא יחידה קרבית שבשגרה
סגירת תפריט