על הכותבת: קרן שפי

סופרת, מתרגמת ואלגוריתמיקאית. www.kerensheffi.com