Reading Time: 3 minutes סיפורן של הנשים היהודיות בשואה היה ייחודי. החוויה הנשית עיצבה גם את החוויה של האישה היהודית בשואה, הקשר שלא שמים עליו את הדגש פעמים רבות. מאז 2017, ״פוליטיקלי קוראת״ בשיתוף עם ד״ר לילי זמיר מביאות לכן עדויות וסיפורים של ניצולות שנאספו על ידי סטודנטים וסטודנטיות ממכללת
Reading Time: 3 minutes סיפורן של הנשים היהודיות בשואה היה ייחודי. החוויה הנשית עיצבה גם את החוויה של האישה היהודית
Reading Time: 2 minutes תיעוד זה הוא חלק מפרויקט סיפורי נשים בשואה. לעמוד הראשי של הפרויקט: ייחודיות הגורל הנשי בשואה אספה: רודיינה ג'עפרי רחל נולדה במונקץ' (מוקצ'בו) שבצ'כוסלובקיה ב 1922, בבית חרדי שהתפקר לאחר שירותו של האב במלחמת העולם הראשונה.
Reading Time: 2 minutes תיעוד זה הוא חלק מפרויקט סיפורי נשים בשואה. לעמוד הראשי של
Reading Time: 3 minutes סיפורן של הנשים היהודיות בשואה היה ייחודי. החוויה הנשית עיצבה גם את החוויה של האישה היהודית בשואה, הקשר שלא שמים עליו את הדגש פעמים רבות. מאז 2017, ״פוליטיקלי קוראת״ בשיתוף עם ד״ר לילי זמיר מביאות לכן
Reading Time: 3 minutes סיפורן של הנשים היהודיות בשואה היה ייחודי. החוויה הנשית עיצבה גם