Reading Time: < 1 minute רציתי לספר לכם למה אלימות מינית ואלימות כלפי נשים בכלל היא לא משהו שאפשר לשכוח ממנו בימי מלחמה, יצאתי עכשיו לחדר מדרגות פעם ראשונה מאז שהתחילו האזעקות, ונשארתי בקומה שלי (קומה שלישית), בקומה מתחת, עמדו שאר השכנים (חוץ מעוד אחת שעמדה לידי וצחקה בטלפון), כולל
Reading Time: < 1 minute רציתי לספר לכם למה אלימות מינית ואלימות כלפי נשים בכלל היא לא משהו שאפשר לשכוח
Reading Time: < 1 minute אתנחתא קומית לסוף השבוע בחסות נשים מצחיקות בפייסבוק: ספיישל דייוויד בואי (ואלן ריקמן) ועוד קטנה על פרס, שייבדל: ספיישל יוסףה   הורים וילדות   בחולי ובבריאות   ועוד כמה תובנות קיומיות
Reading Time: < 1 minute אתנחתא קומית לסוף השבוע בחסות נשים מצחיקות בפייסבוק: ספיישל דייוויד
Reading Time: < 1 minute רציתי לספר לכם למה אלימות מינית ואלימות כלפי נשים בכלל היא לא משהו שאפשר לשכוח ממנו בימי מלחמה, יצאתי עכשיו לחדר מדרגות פעם ראשונה מאז שהתחילו האזעקות, ונשארתי בקומה שלי (קומה שלישית), בקומה מתחת, עמדו
Reading Time: < 1 minute רציתי לספר לכם למה אלימות מינית ואלימות כלפי נשים בכלל