על המפגש שיזמתי עם הפוגע לאחר 25 שנה ועל בתי דין משלנו

לפני 17 שנה יצרתי קשר עם אדם שפגע בי 25 שנה לפני. החלטתי להתמודד עם האירוע ויצרתי קשר עם מ'.