מיסוד הזנות בתל אביב – בהיתר בית המשפט
CC-By Ira Gelb

מיסוד הזנות בתל אביב – בהיתר בית המשפט

מאז קום המדינה וכינון מערכת המשפט המדינתית, דבר ידוע היה שזנות כשלעצמה אינה מהווה עבירה, אך כל מה שמסייע לזנות להתקיים – סרסרות, שידול לזנות, החזקת מקום לשם זנות וכדומה…

להמשך קריאה מיסוד הזנות בתל אביב – בהיתר בית המשפט