אשת העולם הגדול: לא לוקחת אמצעי מניעה? אל תשתי אלכוהול בארה"ב

מאת: טלי קורד ארצות הברית, ארץ-האפשרויות-הבלתי-מוגבלות-לגברים-לבנים-אמידים, חרטה על דגלה את החירות האישית: לכל אדם יש את הזכות לחיות את חייו כפי שימצא לנכון (דוגמת קיצון לכך היא הליברטריאניזם, אך לא…

להמשך קריאה אשת העולם הגדול: לא לוקחת אמצעי מניעה? אל תשתי אלכוהול בארה"ב