בין ארכיאולוגיה לקולנוע – "יזכור למנשייה"

יזכור למנשייה תל אביב עמלה רבות על סיפורה ההיסטורי, על תפיסתה בציבור העולמי כ"עיר שקמה מן החולות". בכל זאת, העיר שמתהדרת בהיותה ליברלית, חופשית, דמוקרטית, שוויונית ונעימה למגוון האוכלוסיות הרחב…

להמשך קריאה בין ארכיאולוגיה לקולנוע – "יזכור למנשייה"