ספר משלה: מגילת רות או מגילת נעמי?

שתי אלמנות מנסות לשרוד כנשים בחברה פטריארכלית. אחת מתכננת אסטרטגיה, השנייה מיישמת אותה, ושתיהן משתמשות בסוג של "סרסור" אישה. אבל האם ניתן לראות באלו מעשים פמיניסטיים?

להמשך קריאה ספר משלה: מגילת רות או מגילת נעמי?