צבא שיורה להן ברגליים: נשים לוחמות או מס שפתיים?

למרות שהתגייסו תחת הכותרת "נשים בתפקידי לוחמה", בפועל חיילות לא משולבות בתפקידי "לוחמות חוד": התנאי המקדים להתקדמות בצבא, בתעשיית הביטחון ובמל"ל. הצבא משמר תקרת זכוכית לנשים, וקו ישיר עובר משם אל כישלונות צוות היציאה מהקורונה

להמשך קריאה צבא שיורה להן ברגליים: נשים לוחמות או מס שפתיים?