ב-2021 אנחנו שוב מוחקות ידע פמיניסטי

ידע פמיניסטי אמור להיות חוד החנית של החשיבה הפמיניסטית. הוא נותן מקום למה שהפטריארכיה השתיקה: חוויות, תפיסות וייצור ידע של נשים. כשמתודות מחקר ומידע נשיים מוחרמים גם ב-2021 - אנחנו נותרות מושתקות.

להמשך קריאה ב-2021 אנחנו שוב מוחקות ידע פמיניסטי