אקופמיניזם: המאבק הסביבתי הוא גם מאבק פמיניסטי

אקופמיניזם מיוצג בידי שורת נשים אוחזות ידיים בטבע

גרטה תונברג היא לא האישה היחידה שמעורבת במנהיגות סביבתית. הקשר בין המאבק הפמיניסטי למאבק הסביבתי נפוץ ברחבי העולם, ועוגן במונח אקופמיניזם. בישראל אנחנו רק מתחילות, ודנה קאופמן מסבירה כיצד חיבור המאבקים מוביל לשינוי אמיתי