לכודות: נשים עם פוסט טראומה מתקשות לעבוד ולא מקבלות קצבה

"ספרי לי קצת על עצמך": משפט מקובל בראיונות עבודה ושאלה מכשילה למי שסבלו מפגיעה מינית. נשים עם פוסט טראומה מתקשות להחזיק בעבודה, לא מאובחנות היטב, ולא מקבלות קצבה מביטוח לאומי. סיפור של טראומה שממשיכה וממשיכה

להמשך קריאה לכודות: נשים עם פוסט טראומה מתקשות לעבוד ולא מקבלות קצבה