פשעיו של הרב טאו: אני מאמינה

הרב טאו | צילום: עמית שאבי

למפגש בבית הירושלמי שעסק בפגיעות המיניות (לכאורה) של הרב טאו הגיעה נועם נזרי מהססת אך יצאה ממנו מאמינה. זו הסיבה