נשים ברשויות המקומיות

עד השנה, כיהנו לכל היותר 15 נשים כראש רשות מקומיות בישראל במקביל. השנה, מתמודדות מספר שיא של נשים לתפקיד. ריאיונות עומק עם המועמדות ברחבי הארץ