אין ברירה אחרת?

מאז ה-7.10, הנפש שלי בתודעת מלחמה והישרדות. החלל הפנוי של הנפש והראש, מתמלא כולו במחשבות על המשימות של המילואים.אנחנו כבני אדם קיימים כבר אלפי שנים, ועדיין הורגים אחד את השני כאילו כלום לא השתנה מאז קין והבל, כאילו לא למדנו כלום חוץ משפת הכח והשליטה. הנפש לא מוכמה לקבל את המילים "אין פה סימטריה" ו "אין ברירה אחרת״