כבדו שערי עזה

תמר לויתן בריאיון לעמותת עדן

הספרים ההיסטוריים על מלחמת אוקטובר מתחילים להיכתב וגם כאן, כמו במוקדי קבלת ההחלטות, עלינו לדאוג שישמעו קולותיהן של נשים