פשוט תתבע.י

אחרי שנים של ביקורת ציבורית על המנגנונים עצמם, הגיע הזמן שנפגעות אלימות ועבירות מיניות בבית המשפט יכירו את האפשרויות שלהן בבית המשפט.