הקונספציה היא הומוגניות

השבוע התקיים יום עיון בנושא המודיעין הישראלי. מתוך 17, היו 2 דוברות נשים. קונספציה. ישראל זקוקה לתפיסת ביטחון חדשה. תפיסת ביטחון פמיניסטית.