תודה ❤️ 

בזכות התמיכה שלך נוכל להמשיך ולייצר פה שינוי מהיסוד: לסקר מיזמים של נשים, לבקר גופי תקשורת בעלי סיקור מוטה בהקשר מגדרי ולהעלות את הסוגיות שמטרידות אותנו, חברות וחברי הקהילה הפמיניסטית, לסדר היום של המדינה כולה. 

כמובן שאת הוראת הקבע ניתן לבטל בכל רגע על ידי פנייה אלינו.

איור: טל גוטברג