אנחנו מחייכות כדי שלא נמות

בצל המלחמה, מגורשות נשות מסאפר יטא מאדמותיהן על ידי מתנחלים ובגיבוי חיילי צה"ל. גלי אלון כתבתנו בריאיון עימן