נשות אמבש הפכו מקורבנות לתוקפות: כיצד ראוי שייענשו?

נשות אמבש בראיון אצל אורלי וגיא

בכת של דניאל אמבש התעללו בילדים ובנשים. מהכלא הוא ממשיך להפעיל 4 מנשותיו, שפועלות בצורה שפוגעת בשיקום הילדים, ולא נענשות על פשעי ההווה והעבר. אבל השאלה האמיתית שמעלה הסיפור היא כיצד לעשות ענישה יעילה ומשקמת?