מעבר לגדר

האזרחים החיים ביישובים צמודי גדר מלאים בחששות ובפחד. אחרי האימה של השבעה באוקטובר, הכל קיבל נופך מאיים, במיוחד כשהשכנים שלך הם מי שנחשבים לאויב. פוליטיקלי לאורך גדר ההפרדה בירושלים