כוח לעובדות

היום (1.5) הוא יום הפועלות הבינלאומי. בעוד שתמיד קיים מתח בין עובדות למעבידות, ועבודה מאורגנת היא כלי חשוב בשמירה על זכויות העובדת, ידוע לנו שלנשים בשוק העבודה קשה פי כמה. מעסיקים נוטים לקפח את זכויותיהן יותר, כוח המיקוח שלהן קטן יותר מסיבות חברתיות וכלכליות, ונופל עליהן בדרך כלל עול כפול בשל הציפייה החברתית שהן יטפלו […]