מסר מאסתר המלכה

מאת: סיגל לאה רוה, צוות מיזם "נשים וניסים" ושותפות "רשות הרבים" מי כתב את מגילת אסתר? לדעתי, ניתן לטעון שאסתר המלכה עצמה כתבה את סיפור המגילה וכאשר אנו מפרשות את המגילה לאור הרעיון הזה, אפשר לגלות בה מסרים פמיניסטיים רדיקליים. העדויות לפרשנות כזו של המגילה מופיעות בפרק ט'. בפרק מתואר שמרדכי ואסתר כתבו איגרת, פירוש המילה […]