כיצד ברחתי מחמאס

אלון וגפן הצליחו לברוח מהחוטפים בשבעה באוקטובר. ירדן נתפסה ונלקחה לעזה. לפני שבועיים היא חזרה, אך כרמל גיסתה, אחותו של אלון, עדיין שם.