חיים סבתו של מלחמת השבעה באוקטובר

יבוא יום ונקרא את הניתוחים של מלחמת השבעה באוקטובר בספרים. להבדיל ממלחמות אחרות, שספרים אודותיהן נכתבים בידי גנרלים גדולים, הפעם – מי שצריך לספר את הסיפור, אלה התושבות, התושבים – והתצפיתניות שהיו בקו ההגנה הראשון בשבעה באוקטובר