כנס אבן ישראל לטיפולי המרה

כנס "אבן ישראל" השלישי עוסק כולו בלגיטימיות של טיפולי המרה ובכל זאת, על פי הפרסומים, מקבל תקן של השתלמות ממשרד החינוך. על הכנסים ועל הנפלאות