לא פה, לא שם

פלסטיניות אזרחיות ישראל נדרשות היום "לבחור צד" במלחמה הזו ולבטא כלפיו נאמנות – בתוך הקריעה הבלתי אפשרית בין זהותן הישראלית לפלסטינית, ביקשנו מהן לדבר. תשמעו?