"כל אישה בעולם רוצה בית": הריסות בתים בנגב

מדיניות הריסות הבתים בנגב היא הרסנית עבור כל תושבי הכפרים הבדואים, אך בעלת השפעות ייחודיות וקשות לנשים תושבות הכפרים. ארבע נשים בדואיות תושבות כפרים רח'מה ואל-זרנוג משתפות את חוויותיהן, וביחד עם מומחות שנותנות תמונה רחבה על התופעה, אנחנו מביאות לכן תמונה מעמיקה על הריסות הבתי בנגב.