כיצד קהילה יכולה להתחיל תהליך של הכרה ומניעה באלימות מינית

קארן ריין. ריין וג׳ובילי קוק, חולקות מניסיונן, על אופנים מיטיבים של התמודדות עם פגיעה מינית בתוך קהילה רוחנית.