בשם האהבה?

המלחמה על התודעה מגיעה גם לשדה הקרב עם הנפת דגל גאווה בעזה. האם מדובר במלחמת "בני האור בבני החושך" או שהסיפור מורכב יותר?