'אימהות מזניחות': הבניית האימהוּת של נשים מזרחיות בתקופת המנדט ובראשית שנות המדינה

האומנם ייתכן שאנשים יחטפו בשיטתיות ילדים של אנשים אחרים? והאם ייתכן שכמה מהשותפים למעשה זה ראו את עצמם ברוח התקופה דווקא כמבקשי טובת הילדים? באילו תנאים מעשה כזה ניתן לדמיוּן?