שתיקה זועקת לשמיים

הוועדה למניעת אפליית נשים באו״ם לא מגנה את הזוועות שנעשו בנשים ישראליות בשביעי באוקטובר. ד״ר כוכב אלקיים-לוי מסבירה מה קרה שם, ושואלת האם נשים ישראליות זכאיות להגנה במשפט הבינלאומי? האם הקונטקסט של הסכסוך הישראלי-פלסטיני צריך למנוע הכרה בכאב הקורבנות?