הקרב על הידית

בכפר עזה נרצחו מעל לשבעים אנשים והתקיימו קרבות קשים. בשבת בבוקר אמור היה להתקיים שם פסטיבל והקיבוץ היה עמוס אורחים. זהירות – תיאורים גרפיים קשים