נחטפו ונעלמו

אני מסתכלת על אירועי השבעה באוקטובר גם דרך המשקפיים הארגנטינאים שלי. הזהות הכפולה חזרה לפעום אצלי בחוזקה רבה בתקופה האחרונה, הסיבות נעשות ברורות יותר – בהיבט האישי, המחקרי והאידיאולוגי, מה משותף ומה שונה בין ארגנטינה וישראל?