הריונות לא-רצויים נגרמים על ידי גברים

כל ההריונות הלא-רצויים נגרמים על ידי פליטת זרע לא אחראית של גברים. נקודה. קשה לך להאמין לי? אני יכולה להראות לך למה