המהפכה המשטרית היא מהפכה פטריארכלית

כיצד הגיעה לכאן המהפכה המשטרית ואילו תפיסות עולם עומדות בבסיסה? לרגל היום הבינלאומי להפלה בטוחה – על הזכויות של כולנו