בחירה פמיניסטית

סקירה של סידרת ״הנבחרות״- למה בחירה פמיניסטית חשובה דווקא עכשיו חשוב ללמוד מההיסטוריה של נשים בפוליטיקה הישראלית לדורותיה