ידינו שופכות את הדם הזה

בין הטבח בעוטף עזה להפצצות בעיר עזה וכתשובה לרג'אא נאטור, על פני הקטל על כל צדדיו ואופניו אני עדיין מבקשת עבור המקום הזה חיים.