לא להיות אידיוט שימושי

התעמולה האיסלאמיסטית הצליחה כל כך, עד שנשים בעלות כוונות טובות, שנראו מבריקות ומשכילות, קנו את השקר שהכלי המיזוגני הזה הוא סמל להעצמת נשים.