ידינו שפכו את הדם הזה

אצבעותיי רועדות אבל אין להתחמק, חובה עליי כאדם וחובה עלי כעיתונאית לכתוב זאת: חמאס אינו חפץ אך ורק בהישג אסטרטגי, אלא שהוא חפץ ביצירת נרטיב פלסטיני בו הדם הישראלי יהיה המדד היחידי לניצחון. או במילים אחרות: החמאס יוצר מכונות רצח אוטומטיות, בחסות הרטוריקה הפלסטינית הלאומית.