חיים תחת אש

כששגרה מאמצת לחיקה ירי טילים כדבר שבנורמה, נשים בעזה ובעוטף עזה חיות במין מציאות מקבילה שיוצרת בהן טראומה עיקשת. הן לא יכולות לראות את הסוף