בין אברה מנגיסטו לחטופי השבעה באוקטובר

בשבעה בספטמבר 2014, כמה שבועות לאחר תום מבצע 'צוק איתן', אברה מנגסטו עושה את דרכו לעזה. הוא חולף בין תצפיתניות, חיילים בשמירה, ומדלג ללא קושי מעל גדרות שאמורות לשמש חומת הגנה בין תושבי ישראל לבין איום החמאס מעזה. עם אירועי השבעה באוקטובר, קשה שלא לעשות את ההיקש בין אותו מחדל שאפשר לאזרח ישראלי לחצות לשטח עוין לבין המחדל שאפשר את כניסתו של האויב העוין לתוך שטח מדינת ישראל.