Reading Time: 2 minutes תיעוד זה הוא חלק מפרויקט סיפורי נשים בשואה. לעמוד הראשי של הפרויקט: ייחודיות הגורל הנשי בשואה אספה: רודיינה ג'עפרי רחל נולדה במונקץ' (מוקצ'בו) שבצ'כוסלובקיה ב 1922, בבית חרדי שהתפקר לאחר שירותו של האב במלחמת העולם הראשונה.
Reading Time: 2 minutes תיעוד זה הוא חלק מפרויקט סיפורי נשים בשואה. לעמוד הראשי של
Reading Time: 11 minutes נשות השנה הן הנשים שהשפיעו עלינו, הובילו מאבקים ריגשו הגיעו להישגים ובעיקר- הוכיחו כמה עוצמה נשית אמיתית קיימת בקרבנו. ביקשנו מהקוראות להציג את נשות השנה שלהן והופתענו מההיענות, בין הנשים שהוזכרו פעילות חברתיות, משוררות וסופרות, נשות
Reading Time: 11 minutes נשות השנה הן הנשים שהשפיעו עלינו, הובילו מאבקים ריגשו הגיעו להישגים