הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 8.9.2022

מערכת פוליטיקלי קוראת שואפת ומשקיעה משאבים להנגיש לא.נשים עם מוגבלות את כלל התכנים המפורסמים באתר זה וברשתות החברתיות שלנו. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998, ולתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות לכך, זאת על מנת לוודא שכל אחת מקוראותינו תוכל לגשת לתכנים שלנו באופן שוויוני, עצמאי ומכבד.

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

בימים אלה אנו נמצאות בקשר עם יועצת נגישות מורשית על מנת לקדם את הנגשת האתר בהתאם לסימן ג' (שירותי האינטרנט) בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, ולתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0  בכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

אנו מעריכות שהנגשת האתר תושלם עד סוף 2022.

הצהרה על עמידה חלקית בתקן במקרה של תכני צד ג' ופטורים חלקיים של האתר

בדפי האתר להעברת תמיכה קבועה או תמיכה חד פעמי, נגישות הדף תלויה בתכנים שאינם של העמותה (תכני צד ג') ולכן תיתכן עמידה חלקית בתקן עבור דפים אילו.

ככל שישנן בדפי האתר הפניות לתוכן של צד ג', אין בכוחנו להבטיח עמידה בתקן הנגישות בתוכן זה ועל כן היא עלולה להיות חלקית.

אנו עושות מאמץ לתמלל את כלל תכני ווידאו המופקים על ידי פוליטיקלי קוראת. יחד עם זאת, בחלק מהדפים הכוללים תוכן וידאו אלו לא מתומללים, בחלק מהמקרים כי הם באחריות צד ג', ובחלק אחר כי קיים פטור חלקי מסוג נטל כלכלי בשל גובה המחזור השנתי של העמותה.

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

במידה ומצאתן באתר האינטרנט בעיה או תקלה כלשהי בנושא הנגישות, או שהינכן זקוקות לעזרה, ניתן לפנות אלינו דרך רכזת הנגישות:

מריאלה יאבו

054-5874032

Mariela229@gmail.com