מאיפה הכסף שלנו ולאן הוא הולך?

היסודות עליהם בנויה פוליטיקלי קוראת, כמו גם הניסיון לייצר גוף תקשורת עם הציבור ובשיתופו, דורשים מאיתנו את השקיפות המירבית. לפניכן הסברים ומספרים בחלוקת התקציב שלנו – איפה אנחנו היום ואיפה אנחנו שואפות להיות:

פוליטיקלי קוראת התבססה סביב המסקנה שעיתון פמיניסטי חייב להיות פמיניסטי לא רק ברמת התוכן אלא גם באופן עשייתו. לתפיסתנו, עשייה פמיניסטית מבקשת ליצור עולם ללא היררכיות תבניתיות ולכן הצוות הקבוע מורכב משלוש נשים שמקבלות שכר זהה, בהתאם לאחוזי המשרה . 

כיום מלבד שלושת התפקידים בתשלום, ישנו מספר מועט של כותבות מזדמנות בתשלום וכל יתר חברות הארגון פועלות בהתנדבות. המתנדבות זוכות להכשרה מקיפה וליווי צמוד, שמאפשרת להן להתנסות לראשונה בכתיבה ועריכת טקסטים . רבות מהן נעזרות בנסיון שצברו ומתקדמות למשרות בעולם הדיגיטל והתקשורת. למרות הערך הרב שאנו רואות בהתנדבות, אנו שואפות לשלם לכל מי שלוקחת חלק בעשייה.

כשנגיע ליעד החודשי שהצבנו לעצמנו נוכל לשלם לנשים על פי המחירון הבא: 

תחקירים גדולים:  500-900 ₪

כתבות קצרות וטורים:  150-200 ₪

כתבות גדולות, צילומים ואיורים: 300-500 ₪

מאיפה הכסף?

לקראת סוף שנת 2018 גייסנו 264,450 ₪ מ-1982 תומכות, קוראות, מתנדבות וכותבות שלנו. הסכום הזה היווה את הבסיס באמצעותו "עלינו כיתה" – נרשמנו כעמותה, הקמנו צוות ניהול ותוכן וגייסנו מתכנתות עבור האתר בו אתן קוראות. 

במהלך השנים האחרונות גייסנו סכומי כסף נוספים ממספר קרנות:

201820192020
קרן צדיק – 10,000 $קרן צדיק -8000 $ קרן צדיק – 7000 $
מענק נשים משנות – 11,000 ₪   
קרן דפנה – 7,000 ₪   

הכנסות נוספות מהרצאות, סדנאות ומחקר: 20,000-50,000 ₪ בשנה.

רוב ההכנסות שלנו מגיעות מתמיכת הקהילה. 

בשנת 2020 תמכו בנו באופן חד פעמי 238 א.נשים בסכום מצטבר של 38,441 ש"ח. בנוסף, זכינו לתמיכה קבועה של 298 א.נשים בסכום מצטבר של כ- 6070 ש"ח לחודש. 

*הנתונים מעודכנים לשנת 2020 כי עוד לא סיימנו לעבד את הנתונים של 2021. ברגע שנסיים, נעדכן את העמוד בהתאם.