Reading Time: 2 minutes הכרתן כבר את דורית סלינג'ר? מזה שנה וחצי היא מכהנת בתפקיד הממונה על ענף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר. אחד מתפקידי הרגולציה הבכירים והחזקים במדינה שמשפיעים על כל המשק ובמיוחד על הפנסיה והביטוחים שלנו. היא אחראית
Reading Time: 2 minutes הכרתן כבר את דורית סלינג'ר? מזה שנה וחצי היא מכהנת בתפקיד