Reading Time: 6 minutes תזכרו את היום, ה- 6.6.17. היום שבו יולדות הבית של ישראל החליטו שהן לא שותקות יותר והן יוצאות בקול לנרמול לידות הבית. לכבוד היום החשוב הזה החלטנו לעזור ולשבור כמה מהמיתוסים הנפוצים על לידות בית. הנה
Reading Time: 6 minutes תזכרו את היום, ה- 6.6.17. היום שבו יולדות הבית של ישראל